Kategorie:

Dobra lokata z dużymi możliwościami

Lokata bankowa to jeden z najpopularniejszych sposobów odkładania i inwestowania środków. Jest to inwestowanie o małym stopniu ryzyka, co powoduje, że zyski nie są może tak duże, jak na przykład inwestycja w akcje giełdowe, ale za to zysk jest pewny. Ponadto środki na lokacie zabezpieczone sa gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który zapewni nam ich zwrot nawet przy najczarniejszym scenariuszu, jakim jest niewypłacalność banku. Lokata jest również dość wygodnym sposobem inwestowania, ponieważ my tylko wpłacamy środki do banku, a Saminie musimy głowić się nad tym, jakie konkretne kroki podjąć, gdyż inwestowaniem naszych pieniędzy zajmują się specjaliści. Warto jednak wiedzieć, gdzie ulokować środki najlepiej i który bank oferuje lokaty na najkorzystniejszych warunkach.

Dobra lokata to oczywiście taka, która przynosi możliwie największy zysk. Ten zaś w dużej mierze zależy od oprocentowania lokaty. Oprocentowanie jest bowiem wskaźnikiem, który bezpośrednio określa jak wysokie będą odsetki. Trzeba jednak pamiętać, że oprocentowanie może być różnego rodzaju, a dokładnie może to być oprocentowanie stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym sytuacja jest dość klarowana. Przy zakładaniu lokaty zostaje określona wartość oprocentowania z uwzględnieniem wysokości obowiązujących stóp procentowych i obowiązuje ona do końca lokaty, niezależnie od zmian wysokości tych stóp. Z kolei przy oprocentowaniu zmiennym, w trakcie trwania lokaty może ono przyjmować różną wartość, adekwatnie do zmieniających się wartości stóp procentowych. Ponadto na zysk wpływać będzie również częstotliwość kapitalizacji odsetek, czyli ich dopisywania do zgromadzonego kapitału – im częstotliwość ta będzie większa, tym lepiej.

Przy wyborze lokaty nie sposób pominąć również czasu jej trwania, który ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o określenie, kiedy będziemy mogli podjąć środki z lokaty. Jest bowiem zasada, że podjęcie środków z lokaty przed terminem powoduje utratę wypracowanych już odsetek, albo ich większości. Dlatego też jeśli wiemy, że środki będą nam potrzebne w niedługim czasie, lepiej zdecydować się na lokatę krótkoterminową. Jeśli zaś będziemy dysponować przez dłuższy okres czasu wolnymi środkami, lokata długoterminowa może okazać się lepszym rozwiązaniem, ponieważ środki będą dłużej pracować. Można również skorzystać z lokaty odnawialnej, czyli takiej, która po zakończeniu automatycznie startuje od nowa i środki dalej pracują. Warto jednak najpierw w takim wypadku zorientować się, czy warunki lokaty (np. oprocentowanie) nie uległy zmianie.