Dowód osobisty lub dokument ze zdjęciem stwierdzający nasza tożsamość. Istotne będzie określenie naszego Imienia i nazwiska, numeru Pesel oraz serii i numeru dowodu.

W przypadku tradycyjnemu działaniu musimy posiadać oryginalny poprawnie wypełniony wniosek. Podobny wniosek możemy wypełnić online. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub zaświadczenie stwierdzające posiadanie renty i emerytury oraz jej wysokości. To dokumenty które są przewidywane w większości kredytów gotówkowych. Ujawnienie tych informacji będzie świadczyć o naszej zdolności i wiarygodności. Oczywiście nie są to wszystkie dokumenty jakie będzie potrzebował bank a wszystko zależy od sytuacji materialnej w jakie się znajdujemy. Kiedy mamy możliwość pracować na umowę okresową Banki mogą poprosić o promesą zatrudnienia do kredytu, czyli poświadczenie, że w terminie w jakim chcemy otrzymać kredyt gotówkowy będziemy na pewno uzyskiwać dochód odpowiadający i umożliwiający spłatę zobowiązania. Warto jednak jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt czy to drogą tradycyjną czy online upewnić się, że posiadamy wszelkie potrzebne wpisy i dokumenty. Jeżeli zależy nam na szybkim i bezstresowym uzyskaniu gotówki.

Zaświadczenie o dochodach a kredyty gotówkowe.

Posiadanie zaświadczenia o dochodach i przedstawienie podczas składania wniosku o kredyt nie jest tylko poświadczeniem, że posiadamy stale źródło dochodów. Jest również wyznacznikiem naszej prawdomówności i rzetelności, ponieważ będzie odzwierciedleniem tego co zawarliśmy we wniosku kredytowym. To co jest pozytywne to możliwość samodzielnego sporządzenia takie zaświadczenia, lecz by nabrało ono mocy sprawczej powinno być podpisane i zatwierdzone przez osobę upoważnioną w naszej firmie, która może poświadczyć autentyczność składanych deklaracji.

W niektórych przypadkach nie jest wymagane żadne zaświadczenie o zarobkach czy posiadania pracy. Podczas weryfikacji kredytowej informacja zwrotna z BIK o naszej punktacji i pozycji jako dłużnika będzie decydująca. To może nasuwać refleksję, że powinniśmy dbać o nasza zdolność jeszcze w monecie, kiedy nie zamierzamy zawierać żadnej kredytowej umowy. Jeszcze inne okoliczności mogą wymagać pewnego połączenia naszych dochodów w tym przypadków możemy być zobowiązania o wyciągnięciu bilingu z naszego konta osobistego i porównania go pod kontem naszej wiarygodności w BIK.

Jak widzimy minimum formalności obecnie to podstawa działań banków i trzeba przyznać, że coraz więcej osób dostrzega, że sposób uzyskania kredytów gotówkowych czy hipotecznych jest znacznie prostszy. Minimum formalności i dokumenty jakie trzeba przedstawić Bankom to niewiele w stosunku do elementów jakie obowiązywały do niedawna. Warto jeszcze przypomnieć, że zbiór dokumentów to jedna strona monety drugą jest warunek ukończenia 18 lat, posiadanie zdolności do czynności prawnych, oraz posiadanie adresu zameldowania na terenie Polski.