Zdolność kredytowa to zdolność ewentualnego kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego zobowiązania. Gdy złożymy wniosek kredytowy, pierwszym krokiem banku jest sprawdzenie naszej historii kredytowe j w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Instytucja to posiada informacje o wszystkich naszych wcześniej zaciąganych kredytach i innych zobowiązaniach finansowych. Dzięki BIK-owi bank zweryfikuje również, jak radziliśmy sobie z ich spłatą oraz sprawdzi stan naszych teraźniejszych zobowiązań. Jeśli mamy już kilka kredytów i chcemy wziąć kolejny, dobrym pomysłem może być konsolidacja pożyczek. Sprawia to, że w oczach banku stajemy się bardziej wiarygodni. Sprawdzani jesteśmy też w Krajowym Rejestrze Dłużników (KRD). Ogromne znaczenie dla banku ma terminowość spłat innych pożyczek. Regularność to kluczowa sprawa w przypadku starań o kredyt. Nie tylko regularność spłat wcześniejszych zobowiązań, ale również regularność naszych dochodów. Ich wysokość i źródło też są bardzo istotne. Bank wymaga zawsze potwierdzenia od naszego pracodawcy bądź Urzędu Skarbowego. Jeśli w grę wchodzi większa kwota kredytu, nierzadko potrzebna jest też pisemna zgoda współmałżonka na zaciągnięcie tego finansowego zobowiązania. Wracając do dochodów, preferowane przez bank źródło dochodów to oczywiście umowa o pracę (najlepiej na czas nieokreślony). Nie oznacza to jednak, że nie mamy szans na kredyt jeśli pracujemy na zlecenie. Szansa na kredyt jest zawsze. Ostateczna decyzja banku zależy w dużej mierze od wysokości wnioskowanego kredytu. Im większa kwota, o którą się ubiegamy, tym więcej wymagań niestety musimy spełnić. Banki w ten sposób upewniają się, że mają do czynienia z rzetelnym klientem, który regularnie i terminowo będzie wywiązywał się ze zobowiązania, które zostaje mu przyznane.