Opłacalność lokat bankowych w odniesieniu do warunków gospodarczych

Przede wszystkim na opłacalność lokat bankowych duży wpływ posiada polityka monetarna nadzorowana przez banki centralne na całym świecie. W Polsce to Narodowy Bank Polski. Stopy procentowe zmieniają się wraz z rozwojem inflacji. Przy bardzo wysokiej inflacji bank centralny podnosi stopy procentowe, natomiast przy niskiej obniża je, aby wywołać większe zainteresowanie kredytowaniem potrzeb konsumpcyjnych lub inwestycyjnych. Krótko mówiąc wysokie stopy procentowe zachęcają do oszczędzania, a zniechęcają do kredytowania, a niskie stopy procentowe to odwrotna tendencja. Aktualnie gospodarka krajowa znajduje się w okresie bardzo niskich stóp procentowych, ale to prawdopodobnie nie potrwa już zbyt długo (maksymalnie do kilku lat). Inflacja prędzej, czy później wzrośnie, a to wywoła większe zainteresowanie lokatami bankowymi. Lokaty bankowe mogą się opłacać nawet przy mało korzystnych stopach procentowych, ale musisz w takim wypadku spełnić kilka specyficznych warunków. W pierwszej kolejności zainteresuj się promocyjnymi depozytami oszczędnościowymi. Te występują praktycznie w każdym banku detalicznym, ale posiadają jednocześnie ograniczenia w zakresie lokowania kapitału, tylko do konkretnej kwoty. Dochodzi również czynnik ograniczenia czasu. Nie musisz naturalnie zostawać tylko przy jednym banku detalicznym. Korzystaj z wielu instytucji, aby wygenerować maksymalny zysk z pozostawienia oszczędności. Kolejna kwestia dotyczy pokonana bariery kapitału premium. W niektórych bankach detalicznych oprocentowanie lokat rośnie dynamicznie, jeżeli przekroczysz pewien poziom oszczędności, z reguły minimum 100 000 złotych.

Monitorowanie gospodarki kluczowe dla oszczędzania

Cykl koniunkturalny wpływa na lokaty bankowe. Obecnie gospodarka krajowa znajduje się w okresie niskiej inflacji i niskich stóp procentowych. Wskaźniki ekonomiczne (makro) pokazują jednak, że ta sytuacja nie potrwa już długo, a prawdopodobny wzrost inflacji jest już po prostu oczekiwany. Gospodarka waha się w trendach krótko, średnio, długoterminowych. Warto monitorować wskazane czynniki, aby krótko mówiąc zwiększyć opłacalność długoterminowego oszczędzania.